Na vrh

Studenti Fakulteta za upravu u Sarajevu će obaviti petodnevnu praksu u Općini Vogošća

Općinski načelnik Edin Smajić održao je sastanak sa predstavnicima Fakulteta za upravu, koji je kao pridružena članica Univerziteta u Sarajevu osnovan 2005. godine, i  čije se sjedište od novembra 2014. nalazi u Vogošći.

Na sastanku je razgovarano o radu ove visokoškolske ustanove koja kroz nastavni plan i program studentima daje potrebno teoretsko i metodološko znanje, koje im je neophodno kao budućim administrativnim i državnim  službenicima. Ovom prilkom potpisan je Sporazum o obavljanju redovne prakse studenata u općinskim službama.

Studentska praksa na Fakultetu za upravu predviđena je nastavnim planom i programom i obavezna je za sve studente četvrte godine prvog studijskog ciklusa.Kao i prethodnih godina, u Općini Vogošća, ovim studentima će se omogućiti da stečena teoretska znanja primjene u praksi.Ove godine tri studenta Fakulteta za upravu, koji imaju prebivalište na području općine Vogošća, dobit će priliku da svoju prvu praksu obave u lokalnoj zajednici u kojoj žive. Potpisivanjem ovog Sporazuma nastavljena je dugogodišnja saradnja između Fakulteta za upravu i Općine Vogošća.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana