Na vrh

Studenti Fakulteta za upravu u Sarajevu će obavljati praksu u Općini Vogošća

Slijedeći savremene tendencije u razvoju javnog sektora i nastojeći provesti kvalitetnu reformu javne uprave kao i osavremeniti obrazovanje sadašnjih i budućih kadrova u organima uprave, Fakultet za upravu – pridružena članica Univerziteta u Sarajevu i Općina Vogošća  već dugi niz godina uspješno sarađuju. Petu godinu zaredom studenti Fakulteta za upravu obavljaju praksu u Općini Vogošća. To je bio povod da Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić i Dekan Fakulteta za upravu Nezir Krčalo potpišu Sporazum o saradnji između Općine Vogošća i Fakulteta za upravu u Sarajevu.

Sporazumom je definasano obavljanje prakse za studente završne godine prvog ciklusa a koji stanuju na području općine Vogošća.

Prema riječima Načelnika Smajića “Pored obavljanja prakse, Općina Vogošća je  otvorena i za organizovanje jednokratnih posjeta studenata Općini na svim godinama u toku studija, kako bi mogli provestii kraća istraživanja, primijeniti naučeno gradivo u praksi, kao i posudili određene materijale za seminarske ili diplomske radove.” Ove godine petodnevnu praksu od 28.03. do 01.04. 2016. godine praksu u Općini Vogošća će obavljati: Merdan Adijata, Hasović Zerina i Hadžiahmetović Amina. Općina Vogošća je prva općina koja je otvorila svoja vrata za obavljanje prakse za studente Fakulteta za upravu u Sarajevu.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana