Na vrh

Subvencije za gasne priključke

KJKP “Sarajevogas” nam je dostavio informaciju sljedeće sadržine kako bismo je distribuirali građanima:
U cilju smanjenja zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo i stimulisana građana da koriste prirodni gas, potpisan je Aneks sporazuma o saradnji između Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo, o nastavku projekta „Subvencioniranja gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevogasa“. Predmet Sporazuma je realizacija dva projekta:
a Subvencioniranje troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu. Troškovi izgradnje priključka na distributivnu gasnu mrežu uključuju: materijal i radove potrebne za izgradnju priključka, te nabavku i ugradnju regulaciono-mjernog seta (RMS-a).
b Drugi projekat je subvencioniranje troškova rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije vlasnicima individualnih stambenih jedinica/objekata koji su priključeni na distributivnu gasnu mrežu do 31.12.2108.godine. troškovi rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije uključuju troškove radova i materijala na rekonstrukciji unutrašnje gasne instalacije.
Javni pozivi za izbor korisnika subvencije su objavljeni 18.03.2019.godine i kompletan sadržaj je dostupan na web stranici Kantona Sarajevo. Javni pozivi ostaju otvoreni šezdeset dana od dana objavljivanja.
Maksimalan iznos subvenicioniranja troškova iznosi 1.000,00 KM (bez PDV-a) po stambenoj jedinici.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana