Na vrh

SVE USTANOVE, ORGANI I PODRUŽNICE U VOGOŠĆI RADE U SKLADU SA ODLUKAMA OPĆINSKOG KRIZNOG ŠTABA

Iz Općine Vogošća obavještavaju građane da će, u skladu sa preporukama Vlade Federacije BiH, naredbi Federalne uprave civilne zaštite i Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, počevši od 20.03.2020.godine Jedinstveni općinski organ raditi u vremenu od 08.00 do 14.00 sati, bez korištenja pauze. U skladu sa odlukom Kriznog štaba Općine Vogošća kontaktirane su ustanove, organi i podružnice na području općine Vogošća kojima su izdata uputstva o načinu rada sa strankama i ponašanja u novonastaloj situaciji.

U Zavodu za PIO/MIO podružnica Vogošća dobijeno uputstvo obuhvata da stranke ne dolaze bez posebnog razloga, da se ponašaju i pridržavaju naredbi zdravstvenih vlasti i da se što kraće zadržavaju u prostorijama podružnice.

U Zavodu zdravstvenog osiguranja KS mole građane da ne prave gužve, da bez potrebe ne dolaze u podružnicu i da poštuju mjere socijalnog ponašanja.

Rad sa strankama u Zavodu za zapošljavanje podružnica Vogošća je od 09 do 12 sati. Sva redovna javljanja u mjesecu martu pomjeraju se za naredni mjesec, a nezaposlene osobe neće biti brisane sa evidencije nezaposlenih osoba bez obzira na propuštene rokove javljanja koji su imali u periodu od 16.03.- 31.03. 2020. godine.

Iz Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu obavještavaju porodilje sa područja općine Vogošća koje su korisnice pomoći koju primaju nakon porođaja, a koje nisu u radnom odnosu već se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje da nisu u obavezi do daljnjeg dostavljati uvjerenja sa biroa nadležnoj općinskoj službi.

Radno vrijeme Službe socijalne zaštite Općine Vogošća je radnim danima od 09 do 12 sati. Obavještavaju se korisnici stalne novčane pomoći da je od strane resornog kantonalnog ministarstva na tekuće račune uplaćeno 50,00 KM kao poseban vid pomoći u novonastalim situacijama.

Komunalni centar za pružanje usluga građanima proveo je mjere zaštite, a usluge građanima se redovno pružaju. Skraćeno je radno vrijeme Porezne uprave FBIH ispostava Vogošća, te se mole svi poreski obveznici da ne dolaze u Poreznu upravu i da kontakt sa uposlenicima ostvaruju putem telefona ili na e-mail adrese uposlenih. U Policijskoj stanici Vogošća provodi se redovan režim i mjere lične zaštite. Vrše se provjere poštivanja samoizolacije za određene osobe, a kojima je to naloženo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana