Na vrh

Tokom jula provođenje ankete u Vogošći


Na osnovu Zakona o statistici Bosne i Hercegovine i Zakona o statistici u Federaciji BiH u periodu od 01. do 23.jula ove godine (sa mogućnošću produženja od 7 dana) na području općine Vogošća provodiće se anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka. Anketiranje domaćinstava na terenu će obavljati akreditovani anketari koje angažuje istraživačka agencija Prism Research iz Sarajeva za potreba zvaničnih statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.Anketari će prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere navedene u Naredbi Federalnog kriznog štaba, koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom javnom prostoru, ukoliko nije moguće održavati propisanu fizičku distancu od dva metra, u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika. Prikupljeni podaci iz ankete će biti povjerljivi i koristit će se isključivo u statističke svrhe. Molimo građane za puno razumjevanje i podršku u provođenju ovih aktivnosti.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana