Na vrh

U 2016.godini na sanaciju klizišta na području općine Vogošća uloženo oko 850.000 KM

Općina Vogošća jedna je od najugroženijih općina na području Kantona Sarajevo kada su u pitanju klizišta i u posljednje tri godine kontinuirano i intenzivno se radi na realizaciji projekata sanacije klizišta koji su omogućili stabilizaciju tla i siguran život građana u njihovim kućama. Radi se o višemilionskim ulaganjima a na danas održanoj prezentaciji u Velikoj Sali Općine Vogošća predstavljeni su projekti koji su realizovani u 2016.godini i ono što je planirano da se realizuje u narednoj godini. Sve to ne bi bilo moguće bez dobre saradnje Općine Vogošća sa Zavodom za izgradnju KS i Kantonalnom upravom Civilne zaštite čiji su predstavnici također prisustvovali današnjoj prezentaciji.
U 2016.godini u Vogošći je sanirano 8 klizišta koja su predstavljala veliki stepen opasnosti po život ljudi i materijalna dobra za šta je ukupno utrošeno oko 850.000 KM. U narednom periodu saniraće se klizišta na još dvije lokacije u Kamenici a pripremljeni su projekti za još osam lokacija. Finansiranje realizacije ovih projekata biće rješeno kao i u 2016.godini, udruživanjem sredstava iz Budžeta Općine Vogošća, pomenute dvije institucije kao i Ministarstva privrede KS koje je i u ovoj godini bilo uključeno u finansiranje.
U svom izlaganju Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić zahvalio se svim institucijama koje su bile uključene u realizaciju ovih projekata a posebno je istakao zahvalnost Fuadu Babiću, koordinatoru za klizišta u Zavodu za izgradnju KS.
„Mi u ovom trenutku uspješno završavamo prvu fazu ovih radova, sanaciju klizišta sa visokim rizikom, 40 i nešto lokacija koje smo sanirali ili ćemo sanirati u narednom periodu. Ostaje nam još nekih 160 lokacija gdje imamo određena pomjeranja tla i gdje se mora intervenisati na određeni način i naravno pred nama je puno posla. Ovo je prilika da se zahvalimo i našim sugrađanima koji su pomogli prilikom svih ovih radova ali i da spomenemo da nažalost ima onih koji nam jako puno smetaju i koji nas ometaju prilikom izvođenja ovih radova koji trebaju da spase njihove objekte i njihovu imovinu“.
Uporedo sa sanacijom klizišta građeni su i infrastrukturni objekti koji su doprinijeli daljnjoj urbanizaciji naselja i boljim uslovima za život građana.

Prezentaciju o klizištima možete preuzeti i pogledati  O V D J E .

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana