Na vrh

U 2017.godini na području općine Vogošća biće sanirano šest klizišta

Općina Vogošća svake godine izdvaja značajna finansijska sredstva za sanaciju klizišta. Budžetom za 2017. godinu planirana je sanacija šest klizišta na području naše općine. U saradnji sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo provedena je tenderska procedura, i do kraja naredne sedmice odabrat će se najpovoljniji izvođač radova. Ukoliko se saradnja sa UNDP-om nastavi, tokom ove godine Općina Vogošća izradit će projektnu dokumentaciju za sanaciju klizišta na još nekoliko lokacija.

Bez obzira na veliki broj registrovanih klizišta, Općina Vogošća uspjela je sanirati sva veća klizišta koja su direktno ugožavala vogošćanska domaćinstva i infrastrukturu.

Tokom ove građevinske sezone počet će sanacija klizišta na šest lokacija: klizište Gornja Jošanica bb, MZ Vogošća II, klizište Donja Vogošća br. 50, MZ Semizovac, klizište Miholjići br. 18, MZ Svrake, klizište Poturovići br. 27, MZ Semizovac, klizište Poturovići br. 30, MZ Semizovac i klizište Gora br. 14, MZ Gora, za šta su obezbijeđena novčana sredstva, a nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju KS.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana