Na vrh

U 2019. GODINI PLANIRANA SANACIJA 8 KLIZIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA

Općina Vogošća jedna je od najugroženijih kada su u pitanja klizišta. Svake godine sanira se nekoliko klizišta koja ugrožavaju ljude, materijalna dobra ili komunikacije. Procedure koje je potrebno provesti da bi se saniralo klizište komplikovane su, što dodatno usporava sanaciju nekog klizišta. Komplikovanost sistema i procedura za sanaciju klizišta nabolje se pokazalo na slučaju klizišta Svrake IV, koje se ponovo aktiviralo prošle godine i ugrozilo materijalna dobra. Ove godine klizište bi trebalo biti sanirano. U toku prošle godine urađena je projektna dokumentacija i geotehnički istražni radovi, a ove godine biće zatražena dozvola za građevinske radove. Kako bi se zaštitili životi ljudi nekoliko porodica koje su živjele na ovom lokalitetu morale su biti iseljene.Uz klizište Svrake IV, na području općine Vogošća u ovoj godini trebalo bi biti sanirano ukupno 8 klizišta, u saradnji sa Zavodom za izgradnju KS.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana