Na vrh

U centru Vogošće na nekoliko lokacija postavljen video nadzor

Policijska stanica Vogošća pokrenula je inicijativu za implementaciju projekta povećanja sigurnosti građana i bezbjednosti saobraćaja, kao i javnih gradskih površina na području općine Vogošća kroz uspostavu video nadzora određenih lokaliteta. Odlukom Općinskog štaba Civilne zaštite Vogošća imenovana je radna Komisija koja je imala obavezu da izradi projektni zadatak i pristupi realizaciji izgradnje i instaliranja sistema video nadzora na području naše općine.

Video nadzor javnih gradskih površina služi i kao sredstvo za preventivno djelovanje u sprječavanju kriminalnih djela ili vandalizma, jer se na ovaj način jasno stavlja do znanja izvršiocima ovakvih radnji da će biti prepoznati i procesuirani u veoma kratkom vremenu.

Projekat video nadzora obuhvata sljedeće lokacije: lokacija Hotel Sunce, raskrsnica ulica Jošanička i Omladinska, raskrsnica kod zgrade Općine Vogošća i Trg ispred Sportske dvorane „Amel Bečković“.

Sve kamere video nadzora na pomenutim lokacijama su instalirane i uvezane u jedinstveni sistem monitoringa video nadzora koji je lociran i dostupan na uvid službenicima Policijske stanice Vogošća.

Finansijska sredstva za realizaciju projekta u iznosu od oko 88.000 KM obezbjeđena su iz općinskog budžeta za 2017. godinu. Nadzor nad realizacijom poslova sa finansijskog i tehničkog aspekta je povjeren Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana