Na vrh

U dijelu naselja Hotonj I, priključeno 25 domaćinstava na fekalnu kanalizaciju

U dijelu naselja Hotonj I, predstavnici firme „TB Inženjering“ d.o.o Breza su završili radove na izgradnji fekalne kanalizacije od dvoslojnih korugiranih polipropilenskih cijevi u dužini od 410 m. Nakon završenih instalacionih radova, postavljen je asfalt. Sredstva za izvođenje radova je obezbjedila Općina Vogošća u iznosu od 65.000,00 KM. Nadzor nad izvođenjem radova vršio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Realizacijom navedenog projekta je priključeno 25 domaćinstava na fekalnu distributivnu mrežu i dalje na fekalni kolektor.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana