Na vrh

U MZ GORA U ULICI GAREŽ POSTAVLJEN ASFALT U DUŽINI OD 300 METARA

U MZ Gora završena je druga faza sanacije puta u ulici Garež. Prema riječima Sanjina Kormana, stručnog saradnika za građevinsko-komunalne poslove u Općini Vogošća “radi se o završetku projekta čiji su predmetni radovi ugovoreni u decembru 2017. godine. Međutim, projekat nije bilo moguće završiti ranije jer je zimska sezona radove odgodila do nove građevinske sezone.

Za ovaj projekat izdvojena su sredstva u visini od 52.311 KM. Investitor radova  je Općina Vogošća, vlastitim sredstvima iz Budžeta za 2018. godinu. Ukupna dužina puta koja je sanirana u ovoj fazi je 300 metara, ugrađeni su i betonski gabioni radi stabilizacije trupa puta“, kazao je Korman te dodao da je nadzor nad radovima, koje su izvodili radnici firme „AME“, vršio Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana