Na vrh

U MZ Hotonj položeno 1 000 metara distributivne gasne mreže

 Na području MZ Hotonj, (spoj ulica Donji Hotonj – Branilaca Hotonja) radnici firme “HIK – NET”  iz Semizovca i KJKP “Sarajevogas” su završili radove na izgradnji distributivne gasne mreže u dužini od 1 000 metara sa priključnim vodovima prema objektima. Završetkom ovog projekta stvoreni su uslovi da se na ovom lokalitetu u oko 100 domaćinstava dovede i koristi prirodni gas kao ekološki prihvatljiv energent.

Vrijednost radova je oko 52.000 KM, a sredstva je obezbjedila Općina Vogošća. Nadzor nad izvođenjem radova vršio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana