Na vrh

U naselju Kamenica do broja 13 završeni radovi na uređenju korita rijeke Ljubina sa sanacijom klizišta

Na lokalitetu naselja Kamenica do broja 13, završeni su radovi na realizaciji projekta trajnog uređenja korita rijeke Ljubine sa sanacijom klizišta. Na lijevoj obali rijeke, sagrađen je obaloutvrdni zid u dužini 50 metara , iznad kojeg je sanirano klizište.

Radove je izvodila firma „MGBH“ Sarajevo , a vrijednost projekta je oko 71 000 KM. Investitori su Općina Vogošća i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

Nakon majskih poplava 2014. godine Općina Vogošća uložila je značajna novčana sredstva na regulaciji riječnih korita, posebno na onim mjestima gdje je usljed obilnih padavina dolazilo do izlijevanja rijeka iz svojih korita i plavljenja okolnih domaćinstava.

 

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana