Na vrh

U NOVOJ INDUSTRIJSKOJ ZONI VOGOŠĆA IZVODE SE RADOVI NA ASFALTIRANJU PJEŠAČKIH STAZA

Općina Vogošća je uz podršku Ministarstva privrede Kantona Sarajevo započela sa asfaltiranjem pješačkih staza u Novoj industrijskoj zoni Vogošća, čija je vrijednost oko 126.000 KM.

“Postavljanjem asfalta je krenula građevinska sezona na području općine Vogošća. Projektom je predviđeno asfaltiranje oko 2.200 m pješačkih staza širine od 1,50 do 1,90 m, sa zamjenom oštećenih ivičnjaka. Realizacijom ovog projekta biće povećana sigurnost pješaka koji se kreću Novom industrijskom zonom“ istakao je Fetah Kadrić, pomoćnik načelnika Službe za komunalne, poslove mjesnih zajednica i zajedničkih poslova.

U narednom periodu planirano je postavljanje završnog sloja asfalta na saobraćajnici čime će se poboljšati saobraćajna komunikacija i olakšati rad firmi koje posluju u Novoj industrijskoj zoni Vogošća.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana