Na vrh

U OPĆINI VOGOŠĆA MOGUĆE ISPRAVKE PODATAKA U MATIČNIM KNJIGAMA

Matična knjiga rođenih je osnovna matična knjiga za lične podatke svakog lica koje je upisano u tu knjigu i služi za ustrojavanje ostalih matičnih knjiga i podataka za identifikacijske isprave tako da podaci u ostalim matičnim knjigama i identifikacijskim ispravama moraju biti istovjetni podacima iz matične knjige rođenih. Činjenice i podaci upisani u matične knjige mogu se mijenjati ili ispravljati ili upisivati novi podaci samo na osnovu odgovarajućih rješenja, koja se donose na zahtjev stranke a izuzetno i po službenoj dužnosti u slučajevima utvrđenim ovim zakonom i po propisima donesenim na osnovu tog zakona.
Ispravka podataka u matičnim knjigama obavlja se u sljedećim slučajevima: kada je isti podatak ili činjenica za isto lice različito upisan u matičnim knjigama i identifikacijskim ili drugim ispravama kada je podatak pogrešno prepisan u matičnu knjigu. U prošloj godini takvih postupaka u Službi za opću upravu Općine Vogošća je bilo 140, a oko 250.000 bilo je ovjera i prepisa dokumenata.
Poslovi vođenja, ažuriranja, čuvanja i rješavanja svih pitanja u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra predstavljaju izuzetno važan i poseban javni interes, kao i lični interes građana, budući da se radi o osnovnim i najvažnijim evidencijama o ličnim stanjima svih građana u jednoj zemlji.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana