Na vrh

U Općini Vogošća održana javna rasprava o amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo

 Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 10. maja utvrdila javnu raspravu o Amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo i donijela Zaključak da se provede javna rasprava.

Tim povodom je danas je u velikoj slai Općine Vogoša održana javna rasprava o Amandmanima  na Ustav Kantona Sarajevo. Javnoj raspravi su prisustvovali Mario Nenadić, ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo sa saradnicima, načelnik Općine Vogošća Edin Smajić sa saradnicima te vijećnici Općinskog vijeća Vogošća.

Ministar pravde i uprave Ks Mario Nenadić je pojasnio “Naime presudama Ustavnog suda FBiH, je potvrđeno da je Kanton Sarajevo povrijedio prava na lokalnu samoupravu grada i općina i to stvara ozbiljne probleme u funkcioniranju nadležnosti koje prema Zakonu o lokalnoj samouparvi u pravilu pripadaju onim službama i onim nivoima vlasti koje su najbliže građanima a to bi značilo općinama ili gradu Sarajevu. Problem u  Sarajevu je što imamao Kanton, Grad i Općinu, tri nivoa vlast. U ovom času nije sporno da nadležnosti koje je obavljao Kanton, trebalo bi da pređu na jedinice lokalne samouprave,pitanje je da li na Grad ili općine.  Takođe se postvalja pitanje koje bi općine ušle u sastav Grada. Logično je da sve općine koje u konačnici čine Grad Sarajevo kao jedinstvenu infrastrukturalnunu cjelinu, da budu dio jedinstvenog administrativnog dijela grada. U nekim općinama imamo otpor, dok u drugima imamo različita razmišljanja i ideje po ovom pitanju. To je bio povod da danas dođemo u Općinu Vogošća koja je jedina od općina organizovala ovakvu javnu raspravu o Amandmanima na Ustav KS. Ovo je odlična prilika da se razmjene mišljenja” istakao je ministar Nenadić.

Prisutni su iznijeli svoje konkretne ideje i razmišljanja o ovom pitanju. Da li je dobro da se određene nadležnosti prebace na Grad, ima li Grad dovoljno kapaciteta, šta su prednosti a šta mane ovakavog Ustava.

“Stav Općine Vogošća koji sam ja iznio na današnjoj raspravi jeste da ukoliko mora doći do prenošenja nadležnosti u oblasti komunalne privrede onda očekujem da se formalno-pravne  procedure davanja ovlasti uz finansijsku konstrukciju i pripadajuća finansijska sredstva prebace na Općinu Vogošća ali bez firmi koje loše posluju. Ja sam kao i građani općine Vogošća za to ako moramo dobiti nadležnosti ne trebaju nam komunalna preduzeća. Zato prenošenjem nadležnosti uz pripadajuća finansijka sredstva kojima Kanton finansira komunalna preduzeća mi smo u stanju napraviti uspješnija preduzeća koja su zdrava. Ne želimo da preuzimamo odgovornost i obaveze za preduzeća koja su u gubitku.

Druga varijanta je da Kanton Sarajevo ispoštuje ovabezu po pitanju presuda Ustavnog suda na način da se napravi prohodnost donošenja odluka vezano za nadležnost na način da mi u lokalnoj zajednici preuzimamo tu nadležnost ali imamo mogućnost i pravo da je odmah proslijedimo Vladi Kantona Srajevo koja ima kapaciteta i dugogodišnje iskustvo u nadležnostima, finansijska sredstva i kadrove da rješava ove probleme, nego što bi to općine pojedinačno rješavale. Suludo je da u jednom malom gradu kakvo je Sarajevo da se formira devet komunalnih preduzeća. Problem treba rješavati holdingom komunalne privrede gdje se sve firme stave  na jedno mjesto sa jednim direktorom sa smanjenjem menađmenta i poduzanjem visine odgovornosti kako je to u  mnogim evropskim gradovima regulisano” istakao je načelnik Smajić.

Dok je predsjedavajući Općinskog vijeća Vogošća Tarik Curić naglasio da će u narednom periodu kada su u pitanju izmjene Ustava, Općina Vogošća tražiti najbolja rješenja za nju a to su  funkcionalna komunalana preduzeća i rješavanje problema građana na najbrži mogući način.

Na kraju rasprave prisutni su od nadležnog ministarstva tražili da se produži rok za javnu raspravu, kako bi se adekvatno proučila tematika i donijela što bolja odluka po ovom pitanju.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana