Na vrh

U Općini Vogošća proveden nadzor audit sistema upravljanja kvalitetom

U Općini Vogošća uspješno je proveden nadzorni audit sistema upravljanja kvalitetom standarda ISO 9001:2008. Ovo su potvrdile ocjene vodećeg nadzornog auditora certifikacijske kuće Bureau Veritas Nijaza Alispahića nakon uvida u sve  poslovne procese koji se odvijaju u općinskim službama.  U Općini Vogošća je sistem usklađen sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008 i svi procesi odvijaju se u skladu sa zakonom.

S obzirom da je izašao novi standard, a postojeći sistem u Općini Vogošća funkcioniše, u narednom periodu će se raditi na pripremi i usklađivanju sa višim međunarodnim standardima.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana