Na vrh

U prošloj godini na zahtjev građana izvršeno 188 ispravki podataka u matičnim knjigama Općine Vogošća

Kad se uoči greška u podacima bilo koje matične knjige, matičar je dužan da stranku koja ukaže na grešku, uputi u proceduru ispravke. S tim u vezi provodi se upravni postupak za koji je nadležna Služba za opću upravu u Općini kod koje se matična knjiga i vodi.

Kako je pojasnio Elvir Crvenjak, stručni savjetnik u Službi za opću upravu Općine Vogošća, pred ovlaštenim licem popunjava se Zahtjev za ispravku podataka. To je obrazac koji je unificiran i propisan Zakonom o matičnim knjigama. Poslije toga provodi se Upravni postupak i donosi odgovarajući akt. Nakon što isti bude pravosnažan, ispravka podataka biće obavljena kao naknadni upis u Matičnu knjigu koja je predmetom tražene ispravke.

U prošloj godini Služba za opću upravu je izvršila 188 ispravki koje su vezane za matične knjige rođenih, državljanstva, vjenčanih i umrlih. Matična knjiga rođenih je osnov za poravnanje podataka svih drugih matičnih evidencija, a u postupku ispravke podataka primjenjuje se 40 propisa i 9 međunarodnih konvencija.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana