Na vrh

U toku čišćenje rijeke Vogošće

Danas je (08.09.2020.godine) Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima obišao radove na čišćenju korita rijeke Vogošće, na dionici od restorana Oaza do ušća u rijeku Bosnu u dužini od cca 3 km.

Projektom je predviđeno čišćenje i uklanjanje ada, sječa šiblja i niskog rastinja, kao i stabala na kosinama riječnog korita čiji je prečnik od 10 cm do 30 cm na desnoj i lijevoj obali rijeke Vogošće u dužini od cca 3 km.

Izvođač radova je firma „Harysco” d.o.o. Sarajevo, a ukupna vrijednost radova iznosi 81.315,00 KM.

Investitor radova je Ministarstvo komunalne privrede Kantona Sarajev, Općina Centar i Općina Vogošća.

Nadzor nad realizacijom projekta vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana