Na vrh

U TOKU IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI ULICE LJUBINA U MJESNOJ ZAJEDNICI SEMIZOVAC

Na području MZ Semizovac u toku je sanacija ulice Ljubina. Radovi su počeli prije deset dana. Projekat se realizuje na području čiji teren zahtijeva posebne radove jer se, između ostalog, radi o putu koji je u neposrednoj blizini rijeke Bosne, a vrši se i odvodnja oborinskih voda koliko god je to moguće sa postojećom infrastrukturom i konfiguracijom terena.

Prema riječima stručnog referenta za građevinsko-komunalne poslove u Općini Vogošća Sanjina Kormana, ukupna dužina puta koji je predmet sanacije, već druge faze, u ulici Ljubina je 590 metara, prosječne širine 4 metra.

„Finansijska vrijednost radova iznosi 166.217 KM, a finansira ih Općina Vogošća namjenskim sredstvima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo. Izvođač radova je firma „AME“ a nadzor nad izvođenjem radova, čiji je rok za završetak 30 dana, vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Kroz redovno ljetno održavanje planirana je i sanacija udarnih rupa na dionicama puta u ulici Ljubina“ – pojasnio je Korman.

Sanacija puta u ulici Ljubina je projekt iz Programa prioriteta komunalne infrastrukture na području naše lokalne zajednice u 2018. godini.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana