Na vrh

U TOKU JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU NAJVEĆIH OPĆINSKIH PRIZNANJA

Općinsko vijeće Vogošća će na Dan Općine Vogošća 24. juna i ove godine uručiti najveća općinska priznanja. Prijedlozi se podnose za slijedeća priznanja: Zlatni grb sa plaketom Općine Vogošća, Plaketa Humanista godine i Zahvalnica Općine Vogošća.

Pravo predlaganja imaju vijećnici, Općinski načelnik, političke partije, privredna društva, ustanove, udruženja, mjesne zajednice, radna tijela Općinskog vijeća, kao i drugi organi i organizacije koje imaju sjedište na području općine Vogošća.

Predlagati se mogu: fizička lica, pravna lica (privredna društva, ustanove, udruženja, mjesne zajednice, drugi organi i organizacije), strani državljani, inostrane i međunarodne organizacije za značajan doprinos u razvoju općine. Priznanja se mogu dodijeliti i posthumno.

Prijedlozi se podnose u pisanoj formi sa obrazloženjem u skladu sa kriterijima iz Odluke o priznanjima Općine Vogošća i u skladu sa Javnim pozivom. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Odluku o dodjeli priznanja donosi Općinsko vijeće na prijedlog Komisije za odlikovanja i priznanja.

Prijedlozi za dodjelu priznanja podnose se do 30.04.2018. godine do 16,00 sati na adresu Jošanička br.80, 71 320 Vogošća, Općinsko vijeće – Komisija za odlikovanja i priznanja.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana