Na vrh

U toku Javni poziv za sufinansiranje projekata borački udruženja, udruženja Logoraša, Civilni žrtava rata i Porodica nestalih

Služba za boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Vogošća uputila je Javni poziv  za sufinansiranje  projekata boračkih udruženja, udruženja civilni žrtava rata, logoraša i porodica nestalih osoba iz Budžeta Općine Vogošća za 2018.godinu. Pravo prijave  imaju Udruženja koja realizuju projekte  obilježavanja zančajnih datuma, projekti koji ukazuju na značaj odbrambeno-oslobodilačke borbe iz perioda 1992 -1995 i 1941-1945, projekti koji su stekli status tradicije, a koji su od interesa za Općinu Vogošća i projekti vezani za pitanja ostvarivanja I zaštite ljudskih prava.

Javni poziv objavljen je 20.oktobra na oglasnoj ploči i web stranici Općine Vogošća i biće otvoren 30  dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana