Na vrh

U toku radovi na izgradnji i proširenju niša za hajfiše na području općine Vogošća

Krajem prošle godine Općina Vogošća potpisala je ugovor sa firmom “Ame” Breza, o izgradnji i proširenju kontenjerskih niša na pet lokacija u našoj općini.

S obzirom da nakon potpisivanja ugovora, zbog snijega i niskih temperatura, izvođač nije bio u mogućnosti započeti izgradnju, čim su se stekli uslovi, počeli su radovi na proširenju već postojećih mjesta za odlaganje otpada, kao i izgradnji novih.

„Na inicijativu građana ulice 24.Juna, određena je javna površina za postavljanje niša za hajfiše. Pored ove lokacije niše za hajfiše će bit izgrađene u ulicama Igmanska i P.O. Zvijezda. U ulici Barice postojeće niše će biti izmještene jer su jednim dijelom bile na ulici, dok će u ulici Šipska postojeće biti proširene za još dva mjesta, Vrijednost radova je oko 20.000 KM a sredstva je obezbjedila Općina Vogošća“ rekla je Emira Branković, šefica Odsjeka za komunalne poslove Općine Vogošća.

Općina Vogošća kontinuirano radi na izradi elaborata o odlaganju otpada, nakon čega će ovaj segment izgradnje kontenjerskih niša biti uređen i planskom dokumentacijom, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života svih građana naše općine.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana