Na vrh

U TOKU RADOVI NA SANACIJI DIJELA PUTA U ULICI 31.JULA, MZ KOBILJA GLAVA

Realizacija projekta sanacije dijela puta u ulici 31. juli na području Mjesne zajednice Kobilja Glava počela je 11. juna. Finansijska sredstva u iznosu 67.782 KM obezbijedili su Općina Vogošća i Ministarstvo finansija FBiH.

Radove na putu dužine 220 metara i prosječne širine 4 metra izvodi firma „AME“ a podrazumijevaju zamjenu loše tamponske podloge, uređenje odvodnih kanalica, ugradnju slivnika i poprečne rešetke, izgradnju kolektora za odvodnju oborinskih voda do najbližeg recipijenta, postavljanje ivičnjaka i asfaltiranje.

Krajnji rok za završetak radova u ulici 31. jula je trideset dana a nadzor nad projektnim zadatakom vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana