Na vrh

U toku radovi na sanaciji klizišta i regulaciji potoka u Gornjoj Jošanici I-bb

Prošle godine je Općina Vogošća zajedno sa partnerima Vladom Kantona Sarajevo, Kantonalnom upravom CZ, Ministarstvom prostornog uređenja KS i Zavodom za izgradnju KS, sanirala 8 klizišta visokog stepena opasnosti. U ovoj godini su obezbjeđena sredstva za 6 projekata sanacije klizišta među kojima je i sanaciji klizišta Gornja Jošanica I bb. Ovo klizište je ugrožavalo nekoliko stambenih objekata.

Radilište su obišli predstavnici Općine Vogošća i Kantonalne uprave CZ. U razgovoru sa Melihom Žuškić voditeljem radilišta saznali smo da nema nepredviđenih situacija, te da se završetak radova može očekivati i prije planiranog roka.

„Trenutno smo u fazi izgradnje uljeva u potok. Imalmo sreće da nema dovoljno vode. Prije par dana kada je bila kiša pojavila se bujica i bili smo svjedoci kolika je to količina vode. Prema glavnom projektu ovdje je previđena izgradnja kanala, koji se sastoji od tri tipa kanala. Prvi tip je kameni suho zid koji ide do stabilizacionog praga, njegova dužina je oko 30 m od samog uljeva. U nastavku je kombinacija betonskog i kamnenog kanala, dok je na samom ulazu u recipijent betonski kanal“ rekla je voditeljica radilišta Žuškić.

Vrijednost radova je oko 31 000 KM, a sredstva su obezbjedili Kantonalna uprava CZ, Općina Vogošća i Zavod za izgradnju KS. Izvođač radova je firma „MGBH“ d.o.o Sarajevo. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Ovo su projekti koji imaju manja investiciona ulaganja, ali su od velikog značaja za stanovništvo, jer je njihovom realizacijom obezbjeđena sigurnost za stambene i pomoćne objekte

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana