Na vrh

U toku radovi na ušću rijeke Ljubina u rijeku Bosna

Finansijska vrijednost radova koji će spriječiti plavljenje na području Semizovca i Svraka, na ušću rijeke Ljubine u rijeku Bosnu je 200.000 KM. Radove izvodi firma „Termo-beton“ a po završetku desne obale radovi se nastavljaju i na lijevoj. Lokalitet izvođenja radova obišli su predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, Općine Vogošća i izvođača radova.

„Radovi su u završnoj fazi, a počeli su prije mjesec dana. Kvalitet radova je odličan“-kazao je Mirza Bezdrob, rukovodilac sektora za realizaciju projekata u Agenciji za vodno područje rijeke Save, te pojasnio da je konačan cilj da se spriječi štetno djelovanje voda, stoga je izgrađen i potporni zid sa kosinama koje će biti zatravljene i kamenim nabačajem.

„Osim radova na desnoj obali radiće se i lijeva u dužini oko 70 metara i to u ulici Lug. Ovaj projekat je od velikog značaja za Općinu Vogošća“-istakla je Emira Branković, šefica Odsjeka za komunalne poslove u Općini Vogošća.

„Izvođač radova nema problema na terenu i radovi se izvode prema planu. Za sedam dana prelazimo na lijevu obalu“- pojasnio je Ahmed Turbo, jedan od direktora u fimi „Termo-beton“.

Da se radovi kvalitetno izvode potvrdio je i Ismet Keljalić, mještanin čija je kuća bila ugrožena u plavnom dijelu na desnoj obali rijeke.

Svi radovi koji se izvode na ušću rijeke Ljubine u rijeku Bosnu biće završeni u ovoj građevinskoj sezoni.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana