Na vrh

U toku radovi na utopljavanju zgrade OŠ “Zahid Baručija” u Vogošći

Projekat utopljavanje zgrade OŠ “Zahid Baručija” je u toku. To je bio povod da Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima i Hamdija Kučević, direktor pomenute škole obiđu radove. Tokom obilaska direktor Kučević nije krio zadovoljstvo do sada urađenim jer kako kaže godinama su čekali na realizaciju ovog projekta, čija je vrijednost oko 272 000 KM.

“Ovo je druga škola na području općine Vogošća na kojoj se izvode radovi na utopljavanju. Pored postavljanja termo fasade, radovi se izvode na zamjeni stare stolarije kao i zamjeni krova. Ovaj projekat će donijeti uštede na toplotnoj i električnoj energiji. Također će biti obezbjeđeni i bolji uslovi za učenike i nastavno osoblje. Uporedo se radi na pripremi aplikacija nadležnim institucijama za rješavanje problema grijanja. Ova škola ima kotlovsko postrojenje koje je relativno dobro, ali ga je potrebno rekonstruisati za što je potrebno obezbjediti novčana sredstva. Još jedan od problema sa kojim se susreće ova škola je nedostatak prostora zbog sve većeg broja učenika. U toku je izrada projekta proširenja škole sa novim učionicama. Drugi problem je prostor za odvijanje tjelesnog odgoja. Ova škola ima malu salu koja je izvan svih standarda i dimenzija. U narednom periodu će se voditi aktivnosti na izgradnji nove i veće sportske sale koja će odgovarati odvijanju nastavnog procesa ali i vannastavnih aktivnosti, kao što je održavanje i sportskih manifestacija.” naveo je načelnik Smajić.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana