Na vrh

U VOGOŠĆI ODRŽANA EDUKACIJA O POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU

U Velikoj sali zgrade Općine Vogošća, danas je održana edukacija za korisnike u okviru projekta „Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje)“.

Prema riječima Faruka Cerića, projekt menadžera u Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji (SERDA), Model predstavlja univerzalno primjenjiv, transparentan, nediskriminatoran i socijalno osjetljiv okvir za promociju i podršku projektima energetske efikasnosti u Kantonu Sarajevo. Također, cilj Modela energetske efikasnosti je sistemska podrška građanima u utopljavanju stambenih objekata, pod povoljnijim uslovima.

Kako je pojasnio profesor Azrudin Husika, predsjednik Radne grupe za implementaciju Modela energetske efikasnosti u KS, smanjenje energije potrebne za grijanje stambenih zgrada imat će za rezultat smanjenje zagađenja zraka, jer je to problem sa kojim se građani KS suočavaju, ali i bolji komfor za korisnike.

Važno je istaći da će efekti Modela energetske efikasnosti biti vidljivi, između ostalog, i kroz smanjenje potrošnje energenata, duži životni vijek nekretnina te povećanje privrednih aktivnosti na području Kantona Sarajevo. Korisnici ovog Modela mogu biti : etažni vlasnici u zgradama kolektivnog stanovanja, vlasnici individualnih stambenih objekata (kuće sa tri stambene jedinice) i javni objekti. Također i niz je pogodnosti predviđeno za korisnike.

Do sada je edukacija provedena u Ilijašu, a nakon Vogošće ista će biti provedena i u drugim općinama Kantona Sarajevo jer će uskoro biti raspisan Javni poziv na koji će moći zainteresovani korisnici aplicirati.

„Sve aktivnosti predviđene Modelom energetske efiksnosti koordinirati će Ured za energetsku efikasnost pri SERDA-i uz podršku Radne grupe za implementaciju Modela energetske efikasnosti“, pojasnio je Faruk Cerić.

Edukaciji u Vogošći, prisustvovali su predstavnici svih mjesnih zajednica kao i etažni vlasnici u zgradama kolektivnog stanovanja. Podsjetićemo i na to da ovaj Projekat implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) na osnovu sporazuma o saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo uz podršku lokalnih zajednica.

 

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana