Na vrh

UKLANJA SE POSIPNI MATERIJAL SA VOGOŠĆANSKIH ULICA

Prestankom snježnih padavina i topljenjem snijega na vogošćanskim ulicama ostalo je mnogo posipnog materijala i pijeska koji je korišten prilikom čišćenja snijega . Radnici zimske službe firme “AME” počeli su uklanjati posipni materijal prije zvaničnog završetka zimske sezone 15. marta. To je bilo neophodno i zbog nedavnih obilnih kišnih padavina kako ne bi došlo do začepljenja odvodnih kanala i šahtova. Na terenu su bili i radnici preduzeća KJKP “Park” i KJKP “Rad” koji su sa zelenih površina uklanjali lišće i polomljene grane, tako da se može reći da je proljetno čišćenje Vogošće već počelo. Sve će ipak ovisiti o vremenskim prilikama narednih dana, jer zima svoje pravo lice zna pokazati u i februaru.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana