Na vrh

Uklonjeno drveće koje je predstavljalo opasnost za građane i stambene objekte

Služba civilne zaštite, provodeći preventivne mjere zaštite i spašavanja, izvršila je uklanjanje visokog drveće na dvije lokacije (Blagovac I i Kamenica II), koje je predstavljalo opasnost za građane, stambene objekte i pomoćne objekte.

Građani su Službi civilne zaštite prijavili da visoko i suho  drveće na ove dvije lokacije, predstavlja opasnost, kako za građane tako i za materijalna dobra. Shodno obavezama iz Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, Služba civilne zaštite je angažovala firmu O.D. „ECO KALJIĆ“, iz Sarajeva, koja je angažovanjem korpe za radove na visini i stručnih lica, uklonila, ukupno 14 visokih stabala (smrče, bora i oraha).

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana