Na vrh

Uništeno 27 mina na Kremešu

Članovi centra za obuku pasa u saradnji sa predstavnicima Federalne uprave civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine danas su na lokalitetu Dubove kose uništili pronađena minsko-eksplozivnih sredstava. Danas je uništeno 27 mina. Ovo je treće i posljednje uništavanje pronađenih mina i NUS-a na ovom lokalitetu.U sklopu ovog projekta deminirano je milion 950 m2 rizične površine i pronađeno 125 mina i 17 komada NUS-a.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana