Na vrh

Upis u registar pčelara

Shodno članu 37. stav (2) Zakona o stočarstvu („Službene novine Federacije BiH , broj 66/13), i pravilniku o pčelarstvu („Službene novine Federacije BiH , broj 31/18 ), obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Vogošća koji se bave pčelarstvom da je u toku upis u Registar pčelara.
Upis u Registar pčelara i pčelinjaka je obavezan za sve pčelare, kako na područja općine Vogošća, tako i na teritoriji Federacije BiH.
Pčelari sa područja općine Vogošća upis u Registar pčelara i pčelinjaka mogu izvršitu u Službi za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djekatnosti na propisanim obrascima svakim radnim danom u periodu od 08-16h.
Sve dodatne informacije o načinu upisa u Registar pčelara mogu se dobiti u nadležnoj Službi, III sprat, kancelarija broj 66, ili na broj telefona 033/586-422.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana