Na vrh

Upozorenje iz Civilne zaštite – Uklanjajte otpad na adekvatan način !

Iz Službe Civilne zaštite Općine Vogošća stiglo je obavještenje da je 17.09.2019. godine, izmještena veća količina animalnog otpada iz korita Jošaničkog potoka na lokalitetu ispod Crnog vrha (ušće Crnovrškog potoka u Jošanički potok). Otpad je sakupljen i namjenskim vozilom odvezen na sanitarnu deponiju Kantona Sarajevo.

Po prijavi aktivista PD “Skakavac, (u toku su pripreme za trku “Skakavac trail 2019”) na pomenutom lokalitetu uočena je veća količina otpada animalnog porijekla deponovanog na obalu Jošaničkog potoka od strane nepoznatih lica.  

Služba civilne zaštite Općine Vogošća je povela aktivnosti u saradnji sa KJKP “Rad” te urbanističko-građevinskim inspektorom Općine Vogošća kako bi se navedeni otpad uklonio i tako spriječila moguća opasnost po stanovnike i posjetioce (lovci, planinari, izletnici i drugi) sa ovog lokaliteta.

Ovom prilikom, upozoravamo stanovnike naše općine da odlaganje svih vrsta otpada na divljim deponijama predstavlja prekršaj za koji su propisane i novčane kazne, te ih molimo i upozoravamo da svoj otpad adekvatno deponuju u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, a sve u cilju zaštite zdravlja stanovništva.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana