Na vrh

Urađeno geološko istraživanje klizišta u ulici Kenana Brkanića

U okviru procesa sanacije klizišta koje je ugrozilo put u ulici Kenana Brkanića danas (11.02.2021.godine) je obavljeno geološko istraživanje tla kako bi se utvrdio obim ugroženog područja, kao i adekvatne metode sanacije.

Stručnjaci sa Građevinskog fakulteta u Sarajevu zajedno sa predstavnicima Službe civilne zaštite Općine Vogošća obišli su lokalitet klizišta te, na licu mjesta, utvrdili do koje dubine je klizište zahvatilo tlo i koje područje je ugroženo. Nakon nalaza geološkog istraživanja odmah će se pristupiti izradi projekta sanacije klizišta te samoj sanaciji kako bi se ovaj problem što prije otklonio.

Već preliminarni rezultati geološkog istraživanja upućuju na to da stambeni objekti locirani uz oštećeni put nisu ugroženi od ovog klizišta.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana