Na vrh

Uskoro implementacija projekta dodjele plastenika

Turska razvojna agencija (TIKA) svake godine u Bosni i Hercegovini realizuje veliki broj projekata koji su bitni za BiH i njen narod. TIKA će, kao i do sada, i u 2017. godini realiziovat određeni dio projekata na poljima obrazovanja, zdravstva, zaštite kulturno-historijskih spomenika i poljoprivrede. Jedan od šest projekata koji su u fazi implementacije je i projekat „Neovisnost žene u porodici“, koji implementiraju stručnjaci iz oblasti poljoprivrede, a za oblast plasteničke proizvodnje zadužena je prof Lutvija Karić, prof. na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, odsjek povrtlarstvo.

Neovisnost žene u porodici je jedan od projekata koji potiče žensku inicijativu,a namjenjen je prvenstveno ženama Srebrenice, jer kako je naglasila profesorica Karić, Turska i turski naraod posebno suosjećaju sa porodicama Srebreničkih žrtava.

U sklopu ovog projekta na području općine Vogošća biće podijeljeno dvadest plastenika svi zainteresovani aplikanti će popuniti formulare koje će komisija pregledati i bodovat, a prvih dvadeset sa najviše bodova će postati vlasnici plastenika.

Profesorica Karić smatra da bi projekat u potpunosti mogao biti implementiran do jeseni.
Turska razvojna agencija (TIKA) osnovana je prije 25 godina, a samo pet godina poslije uspostavila je svoj ured u Bosni i Hercegovini. U 20 godina djelovanja u BiH realizovano je  više od 800 različitih projekata iz različitih oblasti.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana