Na vrh

USKORO IZGRADNJA KOLEKTORA ZA OBORINSKU ODVODNJU SA SAOBRAĆAJNICE U NASELJU GORNJA JOŠANICA II

Ugovor o izgradnji kolektora za oborinsku odvodnju sa saobraćajnice u ulici Gornjoj Jošanici II potpisali su načelnik Općine Vogošća Edin Smajić i direktor firme „Hidrom“ Ekrem Šećerović. Vrijednost radova iznosi oko 151.000 KM, investitor projekta je Općina Vogošća sa namjenskim sredstvima Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo.

Projektom je predviđena ugradnja dvoslojnih polipropilenskih cijevi promjera 600 mm u dužini od 151 m i promjera 300 mm u dužini od 807 m. Recipijent za vode iz kolektora je Jošanički potok, gdje će biti ugrađen armirano-poliesterski separator ulja i masti kapaciteta 50l/s. Rok za izvođenje radova je 30 dana, a nadzor će vršiti Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Odmah nakon završetka radova na izgradnji kolektora za oborinske vode planirana je rekonstrukcija saobraćajnice u Gornjoj Jošanici II.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana