Na vrh

USKORO NASTAVAK RADOVA NA UREĐENJU RIJEKE LJUBINE

Uređenje obala rijeke Ljubina  i sanacija klizišta bit će nastavljeno i u ovoj građevinskoj sezoni. Ugovor o izvođenju radova II faze projekta trajne regulacije lijeve obale rijeke Ljubine sa sanacijom klizišta koje ugrožava vodotok potpisali su općinski načelnik Edin Smajić i tehnički direktor firme „GPI“ iz Konjica Suad Maksumić koja će izvoditi radove. Vrijednost radova II faze projekta je 217.793 KM. Investitori su Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Općina Vogošća.

Nakon što je u I fazi projekta regulacija obala rijeke Ljubina izgrađena kanalizaciona mreža u dužini od 276 metara, u sklopu realizacije II faze bit će izgrađen armirano betonski zid na lijevoj obali u dužini od 303 metra. Ovaj zid će se na uzvodnom kraju uklopiti  u zidove postojećeg mosta, dok će na drugom kraju izvršiti uklapanje u kamenu obaloutvrdu koja je već izvedena. Izvršit će se i sanacija klizišta zamjenom materijala kako bi se stabilizovalo tlo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana