Na vrh

Uskoro predavanja o selektivnom odlaganju otpada

Općina Vogošća je među prvim u Kantonu Sarajevo uvedena u sistem Zelene tačke i time su stvoreni uslovi za selektivnim odlaganjem otpada, od čega je višestruka korist. Eko kontejneri su postavljeni na osam lokacija u Vogošći. Ipak, situacija na terenu dokazuje da je svijest o selektivnom odlaganju otpada nedovoljno razvijena. S tim u vezi, kako je kazala Dženana Bešlija, pomoćnica načelnika za privredu, lokalni integrisani razvoj i društvene djelatnosti, u saradnji sa firmama Ekopak i Aida-commerce planiran je niz aktivnosti kojim će se pobuditi interes za reciklažom, odonosno selektivnim odlaganjem otpada. Te aktivnosti su zapravo dio Akcionog plana koji između ostalog podrazumjeva i održavanje predavanja o reciklaži u svim školama na području Općine Vogošća.

Općina Vogošća će uložiti dodatne napore kako bi selektivno odlaganje otpada konačno zaživjelo u našoj lokalnoj zajednici jer taj otpad nije smeće.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana