Na vrh

Uskoro radovi na uređenju rijeke Bosne na ušću sa rijekom Ljubina

Regulisanje i uređenje obala rijeke Bosne u nadležnosti je Agencije za vodna područja rijeke Save. Predstavnici Općine Vogošća i Agencije za vodna područja rijeke Save obišli su lokaciju gdje će početi radovi na uređenju obale rijeke Bosne  na ušću rijeke Ljubina u naselju Svrake.

“Projektom je predviđena izgradnja betonske obaloutvrde, koja će spriječiti  plavljenje ovog dijela naselja i ulice Lug. Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjedila je Agencija“ naveo je Mirza Bezdrob, rukovodilac sektora za investicije u Agenciji za vodna područja rijeke Save.

Za stavnovnike ulice Lug u blizini ušća rijeke Ljubina u Bosnu ovaj projekat mnogo znači jer više neće morati strahovati od poplava, a kako kaže Ismet Kenjalić mirnije će spavati kad se izgradi obaloutvrdni zid.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana