Na vrh

Uspješno okončana vježba Civilne zaštite u školi “Mirsad Prnjavorac”

Služba Civilne zaštite Općine Vogošća danas je uspješno realizovala i drugu od dvije planirane  vježbe sa učenicima osnovnih škola “Porodice ef. Ramić” i “Mirsad Prnjavorac”. Izvedena je vježba evakuacije u Osnovnoj školi “Mirsad Prnjavorac” u Vogošći.

Vježba evakuacije je izvedena kao dio programa obuhvaćenog Memorandumom o razumjevanju koji je Općina Vogošća potpisala sa organizacijom “Save the Children” u junu 2019.godine. Ovaj Memorandum je potpisan sa ciljem realizacije projekta “RELOC – Izgradnja otpornosti na prirodne i druge nepogode u oblasti obrazovanja u lokalnim zajednicama, faza 2”.
Evakuacija je za cilj imala uvježbavanje učenika, nastavnog i drugog osoblja za djelovanje u slučaju izbijanja požara, odnosno za evakuaciju u slučaju neželjenih događaja, kao i uvježbavanje drugih struktura u kriznim situacijama uključenih u zaštiti i spašavanju. Podršku realizaciji ove vježbe dali su Dobrovoljno vatrogasno društvo „Vogošća“, Crveni križ općine Vogošća, policijska uprava i Hitna pomoć.

Vježbi je prisustvovao i Općinski načelnik Edin Smajić i izrazio svoje zadovoljstvo zbog krajnje ozbiljnog pristupa učenika ovoj vježbi.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana