Na vrh

Uspješno okončana vježba Civilne zaštite u školi u Semizovcu

Služba Civilne zaštite Općine Vogošća danas je uspješno realizovala prvu od dvije planirane vježbe sa učenicima osnovnih škola “Porodice ef. Ramić” i “Mirsad Prnjavorac”. Izvedena je vježba evakuacije u Osnovnoj školi “Porodice efendije Ramić” u Semizovcu.
Vježba evakuacije je izvedena kao dio programa obuhvaćenog Memorandumom o razumjevanju koji je Općina Vogošća potpisala sa organizacijom “Save the Children” u junu 2019.godine. Ovaj Memorandum je potpisan sa ciljem realizacije projekta “RELOC – Izgradnja otpornosti na prirodne i druge nepogode u oblasti obrazovanja u lokalnim zajednicama, faza 2”.
Evakuacija je za cilj imala uvježbavanje učenika, nastavnog i drugog osoblja za djelovanje u slučaju izbijanja požara, odnosno za evakuaciju u slučaju neželjenih događaja, kao i uvježbavanje drugih struktura u kriznim situacijama uključenih u zaštiti i spašavanju.
Ista vježba planirana je i za OŠ “Mirsad Prnjavorac” za petak 15.11.2019.godine

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana