Na vrh

Usvojena Odluka o obavljanju poslovnih djelatnosti na području općine Vogošća

Na 11. sjednici Općinskog vijeća Vogošća usvojena je i Odluka o obavljanju poslovnih djelatnosti na području općine Vogošća, kojom se propisuju vrste poslovnih djelatnosti koje se mogu obavljati u određenim ulicama, poslovnim prostorima koji se nalaze u sklopu stambeno poslovnih zgrada, kao i poslovnim prostorima koji se nalaze u zgradama kolektivnog stanovanja na području naše općine.

Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, nacrt ove Odluke upućen je u javnu raspravu, te je nakon pristiglih primjedbi i prijedloga Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti uradila novi prijedlog Odluke koji je na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća i usvojen, ali sa izmijenjenim uslovima za obavljanje samo onih djelatnosti u poslovnim prostorijama koje ne izazivaju buku, vibracije, ili narušavanje javnog reda i mira i slično.

U prijedlogu usvojene Odluke također je obrazloženo da se u blizini vjerskih ili obrazovnih institucija u poslovnim prostorima u radijusu od 100 m od navedenih objekata ne mogu obavljati ugostiteljske djelatnosti sa točenjem alkoholnih pića, niti je dozvoljena upotreba uređaja za reprodukciju muzike izvan tih prostorija. Ova Odluka donesena je u cilju poboljšanja kvalitete života svih građana općine Vogošća

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana