Na vrh

USVOJENIM REGULACIONIM PLANOVIMA «ROSULJE» I «NASELJE TRAVNJAK» PLANIRANA JE IZGRADNJA ŠKOLE I STAMBENIH OBJEKATA

 Na februarskoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Rosulje“ na lokalitetu uz ulicu 24. juna. Izmjene se odnose na postojeće stambene objekte i planiranu izgradnju novih objekata.

Sredstva za izradu Regulacionog plana u iznosu od 12.500 KM obezbijedit će Općina Vogošća, a izmjena će se raditi po skraćenom postupku. Prema riječima pomoćnika načelnika za urbanizam i prostorno planiranje, Hakije Delića, planirana je izgradnja osnovne škole sa potrebnim sadržajima, zadržavanje objekta predškolske ustanove/obdaništa, izgradnja stambeno-poslovnog objekta i zadržavanje dva postojeća individualna stambena objekta.

Također je razmatrana i usvojena Odluka o pristupanju izrade Regulacionog plana „Naselja Travnjak“ u Hotonju.  Inicijativu za izradu ovog plana pokrenula je Općina Vogošća, a na zahtjev investitora „Taz group“ Sarajevo, koji na površini od 1,4 hektara planira izgradnju stambenog naselja sa internom saobraćajnicom.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana