Na vrh

UTVRĐENA ŠKOLSKA PODRUČJA U VOGOŠĆANSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA

Na decembarskoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća donesena je Odluka o utvrđivanju školskih područja javnih ustanova osnovnih škola sa područja općine Vogošća. Školska područja javnih ustanova osnovnih škola sa područja općine Vogošća posljedni put su utvrđena 1998.godine a s obzirom da je u proteklih 20 godina proširen veliki broj naselja  a s tim je porastao i broj stanovnika, bilo je neophodno ponovo utvrditi školska područja osnovnih škola kojih je u Vogošći pet. Izmjene se odnose ponajprije na dvije škole u urbanom dijelu Vogošće,  OŠ „Mirsad Prnjavorac“ i OŠ „Zahid Baručija“. Kako je pojasnila Dženana Bešlija, pomoćnica načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti, zbog nedovoljnog kapaciteta OŠ „Zahid Baručija“ nekoliko ulica koje bi po lokaciji trebalo da pripadaju školskom području ove škole, prebačena su u školsko područje OŠ „Mirsad Prnjavorac“ koja ima veći kapacitet.

Oko novih školskih područja bili su posebno zabrinuti roditelji iz naselja Krivoglavci, koje po novoj Odluci pripada školskom području OŠ „Porodice ef. Ramić“ Semizovac. Do sada je većina djece iz ovog naselja pohađala nastavu u OŠ „Mirsad Prnjavorac“, pa je postojala bojazan kod roditelja da će morati prebacivati djecu u drugu školu.  To ipak neće biti potrebno jer će se Odluka o utvrđivanju školskih područja javnih ustanova osnovnih škola sa područja općine Vogošća primjenjivati od naredne školske godine, a svaki roditelj ima pravo upisati dijete u školu koju želi uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Prema usvojenoj Odluci školska područja javnih ustanova osnovnih škola na teritoriji općine Vogošća su: 

OSNOVNA ŠKOLA “ZAJKO DELIĆ” VOGOŠĆA sa školskog područja koje obuhvata ulice: Šipska, Stara Kaldrma, 31. Jula, Karavdića sokak, 28. februara, Kobilja Glava, Ejuba Delalića, Muhidina Čomage, Edina Kormana, Novi rezervoar, Slatinski put, Kenana Brkanića, Suada Hasanovića, Ramiza Gugaća, Stara Cesta I, Gornji Hotonj od br. 13., Stara cesta. 

OSNOVNA ŠKOLA “IZET ŠABIĆ” HOTONJ sa školskog područja koje obuhvata ulice: Donji Hotonj, Rašida Bešlije, Mitra Šućura, Barica, Gornji Hotonj do br.13., Orahov brijeg, Ramiza Alića, Branilaca Hotonja, Menjak, Igmanska od br. 1 do br.15., Dumača.

OSNOVNA ŠKOLA „ZAHID BARUČIJA“ VOGOŠĆA sa školskog područja koje obuhvata ulice: Muje Šejte, Ugorsko II, Ugorsko III, Hasana Merdžanovića, Grab, Budišići, Perca, Tihovići, Ubare, Vrapče, Ul. Rosulje-svi parni brojevi, Rosulje II, Rosulje IV, Rosulje VI, Rosulje VII, Rosulje VIII, Rosulje X, Rosulje XII, Braće Planja, Porodice Hasagić, Uglješići, Dreskovača, Izeta Delića, Safeta Krupića, Omladinska.

OSNOVNA ŠKOLA “MIRSAD PRNJAVORAC” VOGOŠĆA sa školskog područja koje obuhvata ulice: Jošanička, Braće Halać, Samira Gradišića, Akifa ef. Biserovića, Igmanska od br. 16., Vogošćanskih odreda, Branilaca Vijenca, Remzije Veje, Spasoja Blagovčanina, Skendera Kulenovića, Tome Mendeša, Merzuka Feriza, Braće Kršo, Partizanskog odreda Zvijezda, Kremeš, Gornja Jošanica I, Gornja Jošanica II, Gornja Jošanica III, Donja Jošanica I, Donja Jošanica II, Ahmeda Rizve, 24. Juni, ul. Rosulje- svi neparni brojevi, Rosulje I, Rosulje III, Rosulje V, Blagovac I, Blagovac II, Blagovac III, Blagovac IV, Blagovac V.

OSNOVNA ŠKOLA “PORODICE EF. RAMIĆ” SEMIZOVAC sa školskog područja koje obuhvata ulice: Krivoglavci I, Krivoglavci II, Krivoglavci III, Svrake, Miholjići, Ravne, Lug, Podgaj, Nova cesta, Stara cesta, Nova željeznička stanica, Stara željeznička stanica, Donja Vogošća, Hilme Krke, Ljubina, Divjača, Nebočaj, Vranjak, Poturovići, Gora, Garež, Krč, Sedraž, Kamenica.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana