Na vrh

UVEĆANA PRIMANJA ZA RVI KOJI KORISTE TUĐU NJEGU I POMOĆ

Personalna asistencija termin je koji se koristi u ostvarivanju prava za RVI koji imaju pravo na tuđu njegu i pomoć. Zakonom o dopunskim pravima boraca, novčana primanja su znatno uvećana i mogu se ostvariti samo ukoliko se dostavi potrebna dokumentacija do kraja aprila ili narednog mjeseca. Za RVI I grupe, novčana primanja sada iznose 472 KM, dok za RVI koji pripadaju drugoj grupi taj iznos je 330 KM. Da bi se ostavrilo ovo pravo jedan od uslova je da je mjesto prebivališta korisnika na području Kantona Sarajevo u zadnjih 10 godina. Ovo pravo u Vogošći može ostvariti pet RVI koji su predali zahtjeve na osnovu kojih će dobiti Rješenja o korištenju novčanih primanja.
(Članak je preuzet sa web portala RTV Vogošća)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana