Na vrh

Više od 1000 učesnika sudjelovalo u akciji ”Čista i lijepa Vogošća 2016”

Danas je u Vogošći održana sesta po redu manifestacija pod nazivom “Čista i lijepa Vogošća 2016” koja je okupila preko 1.000 učesnika iz sportskih, boračkih i ostalih udruženja, političkih partija, javnih ustanova i preduzeća, osnovnih i srednjih škola kao i drugih subjekata koji su iskazali zainteresiranost.

Manifestacija je počela smotrom učesnika i obraćanjem Općinskog načelnika Edina Smajića, na stadionu „Hakija Mršo“, nakon čega su učesnici krenuli na odabrane lokacije za čišćenje.

Učesnici su čistiti na dvanaest lokacija u svih osam mjesnih zajednica. Realizacija ovog projekta je omogućena uz pomoć privrednika i drugih subjekata pod pokroviteljstvom Općine Vogošća. Poseban segment je bio pošumljavanje područja Budišića koje je u saradnji sa Općinom Vogošća proveo Ekološki pokret gorana FBIH. U pošumljavanju pored gorana učestvovali su i članovi ekoloških sekcija vogošćanskih škola, učenici Srednje škole za okoliš i drvni dizajn iz Sarajeva, OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar”, međunarodne škole sa Ilidže kao i planinari Vogošće. Na lokalitetu Budišića je zasađeno 2 500 sadnica.

Po završetku akcije Općinski načelnik Edin Smajić i Senad Hasanspahić ministar za komunalnu privredu i infrastrukturu Kantona Sarajevo su u parku ispred upravne zgrade KSC Vogošća zasadili drvo, nakon čega je upriličeno druženje svih učesnika u Domu mladih Crvenog križa Vogošća u Jošaničkom potoku.

Akcija “Čista i lijepa Vogošća “ ima za cilj prije svega razvijanje ekološke svijesti i svjesnost o važnosti očuvanja životne sredine.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana