Na vrh

Vlada KS: Određivanje mjere prinudne izolacije za svaku osobu koja ne postupa po rješenju o izolaciji

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj šestoj sjednici donijela Zaključak koji se odnosi na određivanje mjere prinudne izolacije za svaku osobu koja ne postupi po rješenju nadležnog organa kojim se određuje mjera izolacije, za period za koji je ta mjera određena ili produžena.

Nakon što policijski službenici Uprave policije prilikom neposredne kontrole konstatuju da osoba ne postupa po rješenju za izolaciju, isti će obavijestiti JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS i pružiti im asistenciju prilikom transporta i smještaja te osobe u objekat za prinudnu izolaciju.

(Tekst je preuzet sa oficijelne web stranice Vlade Kantona Sarajevo)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana