Na vrh

VODA IZ LOKALNIH VODOVODA BLAGOVAC I TIHOVIĆI NIJE ZA PIĆE NI ZA TEHNIČKU UPOTREBU

Dana 05.07.2018. godine u 14:00 Općini Vogošća od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo stigli su rezultati o ponovljenim analizama vode za tri lokalna vodovoda i to za lokalni vodovod Blagovac, Tihovići i Paljevo.
Što se tiće ponovljene mikrobiološke i fizičko-hemijske analize vode, ona je pokazala da na lokalnim vodovodima Blagovac i Tihovići ponovo voda ne odgovara prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode i nije za upotrebu. Ponovo su poduzete sve korektivne mjere da bi se voda što prije dovela u higijensko-ispravno stanje. Do tada voda sa ovih lokalnih vodovoda neće se koristiti. Građanima koji koriste vodu sa pomenutih lokalnih vodovoda preporučuje se da do daljnjeg koriste flaširanu vodu ili da se snabdijevaju iz drugih alternativnih izvora.Odborima za upravljanje lokalnim vodovodom upućen je dopis da u što kraćem vremenskom roku izvrše mehaničko čišćenje, dezinfekciju i hlorišu rezervoare.
Za lokalni vodovod Krivoglavci poduzete su sve korektivne mjere i dana 04.07.2018. godine uzet je novi uzorak vode za analizu, a rezultate očekujemo iduće sedmice.
Što se tiće lokalnog vodovoda Paljevo-Svrake kontrolni nalaz je uredan i voda se pustila u upotrebu.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana