Na vrh

Voda na vodovodu 7 vrela ispravna za piće

U sklopu redovne analize vode koja je vršena na lokalnom vodovodu 7 Vrela, MZ Svrake pristigli nalaz nije odgovara prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Nakon toga poduzete su naložene mjere, i ponovo je uzet uzorak vode u svrhu ponovljene analizu vode na pomenutom lokalnom vodovodu.
Nakon ponovljene analize vode, stigao je izvještaj o mikrobiološkom ispitivanju vode i na osnovu tog izvještaja zaključeno je da ispitani uzorak vode sa lokalnog vodovoda 7 Vrela ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( „Službeni glasnik BiH“ br.40/10, 30/12, 62/17) i voda se može koristiti za svakodnevnu upotrebu.
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana