Na vrh

VODA SA LOKALNOG VODOVODA „7 VRELA“ MOŽE SE KORISTITI ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU

Dana 22.08.2019. godine uzet je uzorak vode u svrhu ponovljene analizu vode na lokalnom vodovodu „7 Vrela“ MZ Svrake. Analiza vode je ponovljena iz razloga što predhodni nalaz koji je urađen u sklopu redovne mjesečne analize vode, nije odgovarao sanitarno-higijenskoj ispravnosti vode.

Na osnovu ponovljene mikrobiološke i fizičko-hemijske analize uzorka vode, ispitani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( „Službeni glasnik BiH“ br.40/10, 30/12, 62/17) i voda se može koristiti za svakodnevnu upotrebu.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana